Huishoudelijk regelement

Onze huisregels Praktijk-Erhart

Huisregels;

Daar er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig kunnen zijn, zijn er huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen.

Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Cliënten en behandelaars dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • De directie behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit het pand.
 • Omdat in de praktijk ook minder valide cliënten behandeld worden, wordt het op prijs gesteld dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. De praktijk is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen die in de wachtruimte zijn achtergelaten.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Cliënten dienen tijdens de behandelingen binnen schone schoenen te dragen.Rekening houdend met eventuele overgevoelige- dan wel allergische reacties van medecliënten, verzoeken wij u sterk geurende parfum, aftershave of deodorant achterwege te laten.
 • Cliënten dienen, in de behandelruimtes, op verzoek van de behandelaar een handdoek mee te nemen i.v.m. de hygiëne.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de behandelaars hebben gehouden.

Hygiëne;

Wij zien erop toe dat de wachtkamer, behandelkamer en toilet dagelijks worden gereinigd.Herkent u een van deze situaties?

Door onze praktijk te betreden heeft u kennis genomen van deze huisregels en zult u zich hier aan houden.