Lux lampen en Edelstenen

LUX lampen en Edelstenen ook bekend onder de benaming DRT (Diëlektrische Resonantie Therapie);

Deze eenvoudige, veilige, gerichte energiegeneeskunde geeft

betrouwbare en reproduceerbare resultaten.

Uit de onderzoeken is de hoogstaande geneeskracht van

edelstenen in de energetische geneeskunde en de toepassing

ervan door de tijd heen gebleken in verschillende werelddelen

zoals Arabië, Tibet, etc. De therapie vertegenwoordigt hiermee

een huwelijk van eeuwenoude kennis en traditioneel gebruik en

de huidige, moderne technologie voor genezing van een scala aan klachten en symptomen.

De energie oscilleert via variërende hersenfrequenties door hoge kwaliteit edelstenen, lenzen en filters. De koele lichtbundel manipuleert gekwetste of zieke cellen. Deze hebben geen normale frequentie; Diëlektrische Resonantie Therapie kan hun frequentie weer naar het normale niveau terugbrengen of aanpassen, en zo het genezingsproces versnellen. De frequentie van de gewenste resonantie wordt bepaald door de eigenschappen van de gebruikte edelsteen, lenzen, filters en hersenfrequenties. De energie wordt via variërende frequentiesnelheden door de hoge kwaliteit edelsteen gezonden. Deze frequentiesnelheden oscilleren op de verschillende hersencycli, te weten: Theta 1,5 Hz, Alfa 3,5 Hz, Beta 8,3Hz, Delta 16,5 Hz.
Met deze frequenties kunnen we activeren en sederen (kalmeren). Bijvoorbeeld: bij astma moeten de longen geactiveerd worden en voorzien worden van de juiste frequenties van de stenen, zodat de longen beter kunnen functioneren.
Bij een brandwond moet de behandeling de hoge cel activiteit sederen en met de juiste frequenties afkoelen, zodat de cellen in staat zijn zich sneller te herstellen.
Afhankelijk van de klacht zal de juiste steen met de specifieke eigenschappen worden samengesteld.

Een andere toepassing van de edelsteenlamptherapie (ofwel Diëlektrische Resonantie Therapie) is het in balans brengen van de roterende energievelden, de chakra’s, die onze gezondheid en emoties beïnvloeden. Dit gebeurt eerder bij wijze van uitzondering, omdat we de voorkeur geven aan het behandelen van het betreffende lichaamsdeel of orgaan zelf. Bovendien maakt het op zijn plaats brengen van het verzamelpunt deze behandeling irrelevant.

De LUX IV-lamp
De LUX IV-lamp is het resultaat van 25 jaar onderzoek en ontwikkeling door artsen in Engeland. Deze eenvoudige, veilige, gerichte energiegeneeskunde geeft betrouwbare en reproduceerbare resultaten. Tezamen met toepassing van de verzamelpuntdiagnose maakt het mogelijk de symptomen van de patiënt snel te verbeteren, door zijn of haar energieniveau in het oog te houden. De lampen zijn voorzien van speciale, duurzame gloeilampen die een breed lichtspectrum uitstralen. De lichtbundel is koel en wordt door middel van lenzen gefiltreerd en geconcentreerd. De lampen kunnen worden losgeschroefd, zodat ze voorzien kunnen worden van de gewenste edelstenen. Gekwetste of zieke cellen hebben geen normale frequentie; Diëlektrische Resonantie Therapie kan hun frequentie weer naar het normale niveau terugbrengen of moduleren, en zo het genezingsproces versnellen. Diëlektrische Resonantie Therapie gebruikt de diëlektrische eigenschappen van kristallijne edelstenen en induceert energie in zieke of gekwetste weefsels, organen en klieren. Dit gebeurt door middel van sympathetische resonantie. De frequentie van de geïnduceerde energie wordt bepaald door de kleur van de gebruikte edelsteen. Robijn heeft bijvoorbeeld een resonerende frequentiegolflengte van omstreeks 625 nanometer en de uitgestraalde energie is warm. Smaragd heeft daarentegen een groene frequentie van 565 nm en de energie is koud.